Cài đặt, tổ chức và tìm kiếm siêu dữ liệu trong Drive được khởi chạy phiên bản beta

Tháng 5 10, 2019


Tóm tắt

Google đã phát hành bản beta của siêu dữ liệu trong Drive. Bản beta này sẽ cho phép người dùng thêm siêu dữ liệu có cấu trúc vào tất cả các tập tin trong Drive, tìm kiếm và sắp xếp dễ dàng hơn dựa trên thông tin đó. Quản trị viên và người dùng cuối có thể sử dụng siêu dữ liệu để đảm bảo nội dung được sắp xếp và có thể truy cập, giúp tổ chức hợp lý hóa công việc.

Quản trị viên Drive Enterprise, G Suite Business, Enterprise, Education, Enterprise for Education và Nonprofits có thể tìm hiểu thêm và đăng ký bản beta tại đây.

Sau đây là một số cách có thể sử dụng siêu dữ liệu trong Drive:

  • Tạo các loại tập tin phổ biến cho miền
    • Quản trị viên có thể tạo các danh mục siêu dữ liệu như “hợp đồng” “hay thiết kế kỹ thuật” có thể bao gồm các thuộc tính có liên quan đến các loại này. Người dùng cuối có thể áp dụng cho tất cả các tập tin mà họ có thể soạn thảo.
  • Tổ chức nội dung nhóm
    • Người quản lý Team Drive có thể tạo các danh mục cho Team Drive hoặc chọn danh mục hiện có để bật cho Team Drive.
  • Quản lý và tìm tập tin nhanh hơn
    • Người dùng cuối có thể chọn các danh mục phù hợp cho các tập tin và thư mục. Các phương pháp tìm kiếm nâng cao mới cho phép tìm kiếm thông qua các danh mục và thuộc tính để cho phép các truy vấn như “tất cả hợp đồng cần được ký vào tuần sau”.

Liên kết hữu ích

Chi tiết ra mắt

Phiên bản phát hành:

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp tên miền.

Nguồn: LVtech