Cá nhân hóa tính năng soạn thư thông minh trong Gmail

Tháng 4 11, 2019


Những tính năng mới:

Đề xuất soạn thảo thông minh hiện đang được điều chỉnh phù hợp hơn với phong cách soạn thảo của người dùng.

Ngoài ra, Google còn bổ sung khả năng cho quản trị viên kiểm soát việc cho phép người dùng sử dụng chức năng cá nhân hóa soạn thư thông minh theo trong miền. Khi việc cá nhân hóa được kích hoạt, người dùng cuối cũng sẽ có khả năng không chọn tùy chọn tham gia nếu họ muốn.

Ảnh hưởng: quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng: Kể từ khi Google công bố chức năng soạn thảo thông minh trong G Suite năm ngoái, Google đã nhận thấy cách các đề xuất soạn thảo thông có thể giảm thiểu công sức và thời gian giúp người dùng soạn thảo email và trả lời nhanh hơn. Với việc cá nhân hóa, những đề xuất này sẽ tương tự với phong cách soạn thảo của người dùng.

Làm thế nào để bắt đầu:

Không có hành động được yêu cầu để cho phép cá nhân hóa. Cả hai cài đặt sau được bật theo mặc định.

  • Quản trị viên: để kiểm soát cá nhân hóa Soạn thư thông minh, trong Admin console, đi tới Ứng dụng > G Suite > Cài đặt cho Gmail > Cài đặt người dùng và chọn / bỏ chọn Bật đề xuất cá nhân hóa của tính năng Soạn thư thông minh trong Gmail.
  • Người dùng cuối: nếu đề xuất cá nhân hóa soạn thư thông minh được bật cho miền, người dùng có thể làm theo các hướng dẫn sau để bật hoặc tắt chức năng cá nhân hóa soạn thư thông minh.

Lưu ý rằng nếu quản trị viên đã tắt chức năng cá nhân hóa soạn thư thông minh, các điều khiển người dùng cuối sẽ bị vô hiệu hóa.

Chi tiết bổ sung:

Khi quản trị viên bật chức năng cá nhân hóa soạn thư thông minh, các đề xuất soạn thư thông minh được điều chỉnh theo cách người dùng thường viết. Chỉ có người dùng mới thấy các đề xuất riêng tư, được cá nhân hóa cho tài khoản. Không có một ai có thể thấy các đề xuất cá nhân hóa của người dùng. Khi chức năng cá nhân hóa bị tắt, người dùng sẽ thấy các đề xuất chung.

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 1/4/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 15/4/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Cá nhân hóa soạn thư thông minh sẽ được BẬT theo mặc định và có thể được kiểm soát ở cấp tên miền bởi quản trị viên hoặc cấp độ cá nhân bởi người dùng. Nếu quản trị viên đã tắt chức năng này đối với một tên miền nhất định, người dùng trong miền đó sẽ không thể kích hoạt cá nhân hóa soạn thư thông minh.

Nguồn: LVtech