Các bản cập nhật mới cho Google Meet trên các thiết bị chạy trên nền tảng Android của Poly

Tháng 3 10, 2023


Tính năng mới:

Google đang triển khai các bản cập nhật cho Google Meet để hỗ trợ việc ra mắt Google Meet sắp tới trên các thiết bị dựa trên Android của Poly. Trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google, quản trị viên có thể đăng ký thiết bị Poly và bao gồm báo cáo về các thiết bị mới này. Trải nghiệm phần cứng Google Meet sẽ khả dụng trong bản cập nhật Poly OS 4.0 sắp tới như một phần của dòng Poly Studio X.

Bản cập nhật này sẽ khả dụng trong vài tuần tới. Tuy nhiên, khách hàng và quản trị viên có thể dùng thử trải nghiệm này trước khi ra mắt Poly OS 4.0 chính thức bằng cách tải xuống bản beta hiện tại cho thiết bị dòng Studio X. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với nhóm tài khoản Poly hoặc đại lý.

Thông tin chi tiết:

Trải nghiệm phần cứng Google Meet sẽ khả dụng trên dòng sản phẩm Poly Studio X sau khi được cập nhật lên Poly OS 4.0. Quản trị viên có thể đăng ký và quản lý các thiết bị này như một phần của trải nghiệm Bảng điều khiển dành cho quản trị viên thông thường của Google. Dòng Poly Studio X cung cấp các thiết bị ở mọi kích cỡ: Studio X30 cho phòng nhỏ, Studio X50 cho phòng trung bình và Studio X70 cho phòng lớn.

Bản cập nhật mới nhất này sẽ giúp những khách hàng hiện đang sử dụng dòng Studio X chuyển sang Google Meet từ các nền tảng hội nghị khác dễ dàng hơn. Nó cũng cung cấp cho khách hàng mới nhiều lựa chọn và tính linh hoạt hơn trong các tùy chọn phần cứng cho Google Meet.

Google Meet trên các thiết bị Poly Android yêu cầu giấy phép phần cứng Google Meet; những thứ này có thể được mua thông qua các đại lý được ủy quyền. Vui lòng liên hệ với người bán phần cứng Google Meet hiện tại hoặc đại lý bán lẻ Poly để biết thêm chi tiết.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên:

  • Người dùng cuối: không cần thực hiện hành động nào. Sau khi đăng ký thành công thiết bị Studio X Series, người dùng có thể tham gia cuộc họp Google Meet một cách bình thường.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với tính khả dụng của tính năng) bắt đầu từ ngày 9/3/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng trên Poly X30, X50 và X70 với sự hỗ trợ cho các thiết bị Poly bổ sung sẽ được bổ sung trong thời gian tới.

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech