Các bản cập nhật và cải tiến trực quan đối với các trường To, Cc và Bcc trong Gmail

Tháng 10 23, 2021


Tính năng mới:

Google đang thực hiện một số cải tiến trong Gmail để giúp người dùng soạn email hiệu quả và tự tin hơn. Khi tương tác với các trường “To”, “Cc” và “Bcc”, một số cải tiến có thể nhận thấy là:

 • Trình đơn nhấp chuột phải mới giúp dễ dàng xem họ tên và email của người nhận, chỉnh sửa tên liên hệ, sao chép địa chỉ email, mở thẻ thông tin của người nhận

 • Hình đại diện của người nhận

 • Các chỉ báo tốt hơn khi thêm người dùng bên ngoài tổ chức và địa chỉ liên hệ

 • Các chỉ báo trực quan khi đã thêm người dùng làm người nhận và hơn thế nữa

Ngoài ra, những cập nhật này có thể ảnh hưởng đến một số tiện ích mở rộng của Chrome. Xem phần "Thông tin chi tiết" sau đây để biết thêm thông tin.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên, lập trình viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng

Hy vọng những cải tiến này sẽ giúp người dùng kết nối với đồng nghiệp và các bên liên quan một cách nhanh chóng và tự tin. Những cải tiến hỗ trợ người dùng có thể dễ dàng hơn:

 • Xem toàn bộ địa chỉ email của người nhận và chỉnh sửa nếu cần

 • Sao chép địa chỉ email

 • Truy cập thẻ thông tin của người dùng. Lưu ý rằng thẻ thông tin cũng có thể được truy cập bằng cách di chuột qua các chip của người nhận hoặc chọn và sử dụng phím tắt Alt / Option + →

Thông tin chi tiết:

Các tùy chọn mới để kiểm soát tên liên hệ nào được hiển thị cho người nhận email

Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng trình đơn này để thay đổi cách hiển thị tên người nhận. Ví dụ: nếu người dùng có một địa chỉ liên hệ được lưu là “Người quản lý bán hàng”, người dùng có thể thay đổi tên liên hệ sẽ được hiển thị cho những người khác nhận được email. Lưu ý: thao tác này sẽ không thay đổi tên đã lưu trong Danh bạ, chỉ thay đổi cách tên hiển thị với những người khác được bao gồm trong email.

Người dùng có thể thay đổi cách hiển thị tên người nhận trong email

Các chỉ báo trực quan khi soạn email

Google đã thêm các chỉ báo trực quan tốt hơn để giúp hướng dẫn người dùng khi soạn email. Giờ đây, mỗi người nhận sẽ có một hình đại diện, rất hữu ích để xác định ai đã được thêm vào email.

Hình đại diện sẽ được hiển thị cho mỗi người nhận

Làm nổi bật người nhận bên ngoài

Google cũng đã giúp người dùng thấy rõ ràng hơn khi người dùng bên ngoài doanh nghiệp đã được thêm vào danh sách người nhận:

 • Các liên hệ bên ngoài đã tương tác trước đây sẽ được đánh dấu bằng màu vàng đậm

 • Các liên hệ bên ngoài chưa từng tương tác trước đây cũng sẽ được đánh dấu cùng với hình đại diện bên ngoài tổ chức và biểu ngữ cảnh báo

Các chỉ báo trực quan được cải thiện đối với người nhận bên ngoài

Thay đổi hiển thị đối với các miền trong tổ chức

Ngoài ra, các tên miền khác nhau trong cùng một tổ chức sẽ không còn được đánh dấu là “bên ngoài”. Ví dụ: người dùng từ @google.com sẽ không xuất hiện ngoài tổ chức nếu được thêm vào email từ người dùng @youtube.com. Điều này sẽ giúp loại bỏ những cảnh báo và nhầm lẫn không cần thiết cho người dùng giao tiếp giữa các thương hiệu khác nhau trong cùng một chiếc mạng lưới tập đoàn hoặc trong quá trình một công ty đang mua lại một công ty khác.

Cải thiện giao diện đối với những người nhận trùng lặp

Google cũng đã thêm một dấu kiểm để thông tin rằng người nhận đã được đưa vào email. Ngoài ra, khi di chuột qua hoặc cuộn qua các địa chỉ liên hệ trong trình đơn thả xuống, sẽ nhận thấy tông màu xám hiển thị rõ hơn vị trí của chuột hoặc bàn phím. Ngoài ra, Gmail sẽ tự động xóa các mục nhập trùng lặp trong cùng các trường khi kéo và thả giữa các trường To, Cc và Bcc.

Nếu đã đưa người nhận vào email, người dùng sẽ thấy dấu check.

Cải thiện xác thực định dạng và email

Để tránh sai lầm, Gmail hiện sẽ xác thực rằng các địa chỉ email được nhập ở định dạng email chính xác (ví dụ: username@domain.com) và sẽ ngăn bất kỳ chuỗi nào trở thành chip của người nhận nếu như không được định dạng đúng. Trước đây, người dùng phải nhấp đúp để sửa lỗi. Từ giờ trở đi, nếu vẫn duy trì một địa chỉ email được định dạng không hợp lệ trong thanh địa chỉ, người dùng sẽ thấy thông báo nhắc sửa lỗi trước khi gửi. Lưu ý: xác thực chỉ được thực hiện trên định dạng địa chỉ email và không kiểm tra tính hợp lệ của chính địa chỉ email đó.

Tác động đến các tiện ích mở rộng của Chrome khi sử dụng giao diện soạn thư hiện tại

Bản cập nhật này thay đổi cấu trúc cơ bản của các trường địa chỉ trong Soạn thảo Gmail. Do đó, quản trị viên duy trì các tiện ích mở rộng của Chrome phụ thuộc vào giao diện người dùng Gmail hiện tại, xung quanh việc tìm kiếm, lựa chọn hoặc tác giả của các tài liệu, nên kiểm tra việc tích hợp với giao diện người dùng được cập nhật. Đảm bảo thay đổi phiên bản phát hành trên tài khoản thử nghiệm thành Bản phát hành nhanh để có quyền truy cập vào giao diện người dùng mới để có thể kiểm tra việc tích hợp trước khi được cung cấp rộng rãi hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này. Nếu tổ chức duy trì các tiện ích mở rộng của Chrome phụ thuộc vào giao diện người dùng Gmail hiện tại để tìm kiếm, lựa chọn hoặc tác giả của các tài liệu, hãy kiểm tra các tích hợp với giao diện người dùng đã cập nhật.

 • Nhà phát triển: nhà phát triển duy trì các tiện ích mở rộng của Chrome phụ thuộc vào giao diện người dùng Gmail hiện tại, xung quanh việc tìm kiếm, lựa chọn hoặc tác giả các taì liệu, nên kiểm tra sự tích hợp với giao diện người dùng được cập nhật.

 • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách gửi email trong Gmail.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/10/2021.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu sau ngày 8/11/2021.

Phiên bản phát hành:

 • Dự đoán việc phát hành sẽ hoàn tất vào cuối năm và sẽ hoàn tất việc phát hành cho Bản phát hành nhanh ít nhất hai tuần trước khi bắt đầu triển khai cho Bản phát hành theođịnh kỳ. Google sẽ cung cấp các bản cập nhật khi quá trình phát hành  hoàn tất.

Nguồn: LVtech