Các cách mới theo dõi các thông báo quan trọng trong Google Drive trên thiết bị di động

Tháng 3 22, 2021


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu một cách mới để xem và quản lý thông báo trong ứng dụng Google Drive dành cho thiết bị di động Android. Bản cập nhật mới cho phép người dùng xem các tác vụ quan trọng nhất - tất cả đều từ trong Drive. Với bản cập nhật này, người dùng có thể:

  • Xem tất cả thông báo ở một nơi, ngay cả khi không bật thông báo trên thiết bị
  • Chọn bộ lọc để kiểm soát các loại thông báo nhận được
  • Xóa và loại bỏ thông báo không muốn
  • Thực hiện các hành động như chia sẻ tập tin trực tiếp từ thông báo
  • Hiển thị thêm thông tin tập tin trực tiếp từ thông báo

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Ngày nay, nhiều người dựa vào email để theo dõi hoạt động quan trọng trên tập tin trong Google Workspace. Đôi khi, điều này có thể bao gồm việc tìm kiếm hộp thư đến, thiết lập bộ lọc hoặc tìm đến các email khẩn cấp và không liên quan. Trung tâm thông báo Drive giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm các thông báo quan trọng nhất và giúp dễ dàng theo dõi những việc cần làm từ bên trong Google Drive.

Trung tâm thông báo được cập nhật có thể được truy cập bằng cách chuyển đến Ưu tiên hoặc Trang chủ

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: mở ứng dụng Google Drive, điều hướng đến "Ưu tiên" (hoặc "Trang chủ" nếu không phải là khách hàng của Google Workspace) và tìm thẻ "Thông báo" ở phần trên cùng của màn hình. Tất cả các thông báo có sẵn sẽ ở đây, ngay cả khi không chọn nhận thông báo trên thiết bị. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về thông báo của Google Drive.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/03/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả người dùng có Google Drive Android v.2021.08 hoặc mới hơn.

Nguồn: LVtech