Các cải tiến bổ sung cho trang kết quả tìm kiếm trong Google Chat

Tháng 12 13, 2023


Tính năng mới:

Gần đây, Google đã công bố trang kết quả tìm kiếm được thiết kế lại trong Google Chat. Trang này làm nổi bật các từ khóa phù hợp trong kết quả tìm kiếm và hiển thị ranh giới rõ ràng giữa các kết quả để duyệt dễ dàng hơn.

Hôm nay, Google sẽ giới thiệu các phiên bản thu gọn của kết quả tìm kiếm để chỉ hiển thị các phần có liên quan của thông báo phù hợp nhất với truy vấn tìm kiếm. Bằng cách chọn “Hiển thị thêm”, người dùng có thể xem toàn bộ tin nhắn mà không cần mở cuộc trò chuyện.

search results in Chat

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Bản cập nhật này cho phép người dùng nhanh chóng xác định kết quả tìm kiếm phù hợp trong Chat.

Thông tin chi tiết:

Kết quả tìm kiếm dựa trên truy vấn chính xác cũng như bất kỳ truy vấn bổ sung nào có thể đã được kích hoạt (truy vấn phụ, từ đồng nghĩa, sửa lỗi chính tả, v.v.).

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tìm kiếm tin nhắn trên Google Chat.

Thời gian triển khai:

Web

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: Đã triển khai (1–3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 8/12/2023.

Mobile

  • Tính năng này đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech