Các cải tiến cho mã hóa phía máy khách trong Gmail

Tháng 7 01, 2023


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu hai tính năng mới dành cho mã hóa phía máy khách trong Gmail. Tính năng này sẽ giúp người dùng nhanh chóng xác định những người nhận không đủ điều kiện và mọi tệp đính kèm có thể bị chặn:

Khi đang soạn thư bằng mã hóa phía máy khách, bất kỳ người nhận nào không thể nhận thư được mã hóa sẽ được biểu thị bằng chip màu đỏ. Email sẽ không thể được gửi cho đến khi những người nhận đó sẽ bị xóa.

Những người nhận email không thể nhận được thư được mã hóa sẽ được đánh dấu màu đỏ.

Gmail chặn các tệp đính kèm có thể lây lan vi-rút, chẳng hạn như các thư bao gồm tập lệnh hoặc tệp thực thi. Nếu nhận được thư được mã hóa phía máy khách trong Gmail, Google sẽ tự động kiểm tra xem có tệp đính kèm nào là loại tệp bị chặn hay không. Nếu có các loại tệp bị chặn, người dùng sẽ thấy biểu ngữ cảnh báo và sẽ không thể tải tệp xuống.

 

 

Người dùng sẽ thấy biểu ngữ cảnh báo nếu nhận được email có loại tệp đính kèm bị chặn

Để biết thêm thông tin về mã hóa phía máy khách trong Gmail, hãy xem Workspace blogthông báo ban đầu.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thiết lập mã hóa phía máy khách cho tổ chức.

  • Người dùng cuối:

    • Nếu tinh này này Workspace được bật bởi quản trị viên, để thêm mã hóa phía máy khách vào bất kỳ thư nào, hãy nhấp vào biểu tượng khóa rồi chọn mã hóa bổ sung, đồng thời soạn thư và thêm tệp đính kèm như bình thường.

    • Nếu bao gồm một người nhận trong các trường “To” hoặc “CC” không thể nhận thư được mã hóa, địa chỉ email của người nhận sẽ xuất hiện dưới dạng chip màu đỏ.

    • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về mã hóa phía máy khách của Gmailcác loại tệp bị chặn trong Gmail.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 30/6/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus và Education Standard.

Nguồn: LVtech