Các chi tiết bổ sung về Chương trình sử dụng sớm Gmail

Tháng 5 15, 2018


Gần đây, Google đã thông báo Chương trình sử dụng sớm (EAP) cho Gmail mới. Sau đây người dùng sẽ tìm thấy các chi tiết bổ sung về EAP, bao gồm cách chọn tham gia, cài đặt Admin console và tác động đến một số tính năng nhất định. Nếu người dùng chưa xem bài đăng này,  vui lòng xem lại bài đăng này trước khi đọc thông tin sau.

Tùy chọn tham gia EAP cho Gmail mới

Không cần đăng ký EAP cho Gmail mới, quản trị viên chỉ cần bật tính năng này trong Admin console. Quản trị viên có thể bật EAP cho Gmail mới cho toàn bộ miền hoặc chỉ cho các đơn vị tổ chức cụ thể (OUs). Xin lưu ý rằng có thể mất tối đa một ngày để cài đặt xuất hiện trong Admin console.

Thử nghiệm Gmail mới

Sau khi quản trị viên đã bật EAP cho Gmail mới cho tổ chức, người dùng sẽ có tùy chọn bật theo chế độ cá nhân trong cài đặt Gmail.

Người dùng có thể tiếp tục sử dụng phiên bản Gmail cổ điển thay vì giao diện người dùng mới. Khi Google khởi chạy Gmail mới khả dụng phổ biến, quản trị viên sẽ có tùy chọn buộc người dùng sử dụng giao diện mới. Lưu ý rằng nếu người dùng thử Gmail mới và muốn chuyển về phiên bản cổ điển, họ có thể thực hiện điều đó từ trình đơn cài đặt Gmail.

Hỗ trợ ngoại tuyến ngay trong Gmail

Trước đây, Goolge đã thông báo rằng sẽ chuyển Gmail ngoại tuyến sang web. Trong lần cải tiến này, Google sẽ giới thiệu hỗ trợ ngoại tuyến cho người dùng cuối EAP trong vài tuần tới. Google sẽ thông báo khi tính năng này khả dụng.

Hỗ trợ ngoại tuyến sẽ chỉ khả dụng cho các miền và người dùng đã chọn tùy chọn tham gia Gmail mới. Khi khởi chạy, hỗ trợ ngoại tuyến sẽ được tắt theo mặc định cho các miền và quản trị viên sẽ phải bật trước khi tính năng này khả dụng cho người dùng cuối.

Thẻ liên hệ

Gần đây, Google đã khởi chạy thẻ mới hiển thị thông tin hồ sơ người dùng, ngay bên trong ứng dụng G Suite. Những thẻ này sẽ xuất hiện trong Gmail mới, vì vậy, Google khuyên quản trị viên nên tải lên thông tin có liên quan về người dùng của mình nhằm hỗ trợ cho thẻ ohat1 huy hết tính năng hữu ích nhất có thể.

Gmail Labs

Gmail mới sẽ bao gồm một số tính năng thân thiện với doanh nghiệp chỉ hiện hữu dưới dạng Gmail Labs trong giao diện người dùng cổ điển. Ví dụ: người dùng sẽ thấy các câu trả lời soạn trước, nhiều hộp thư đến, khung xem trước và hơn thế nữa là các tính năng cố định trong Gmail mới. Người dùng sẽ có thể truy cập các tính năng này từ thẻ Nâng cao trong cài đặt.

Nguồn: LVtech