Các công cụ bổ sung cho báo cáo nâng cao trong Google Sheets

Tháng 8 07, 2019


Tính năng mới:

Google đã thêm ba công cụ mới để giúp người dùng tạo các báo cáo mang tính thuyết phục hơn và dữ liệu hiển thị tốt hơn trong Google Sheets:

  • Các chế độ xem bộ lọc
  • Biểu đồ thẻ điểm
  • Chủ đề

Đầu năm nay, Google đã công bố một số tính năng mới cho các đối tượng trong Sheets. Các tính năng mới này tạo ra trải nghiệm báo cáo mới mẻ hơn trong Sheets.

Ảnh hưởng: 

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Người dùng có thể sử dụng các công cụ này để lọc, hiển thị dữ liệu chính và tùy chỉnh giao diện của bảng tính, giúp việc tạo các báo cáo mang tính thuyết phục và thông tin dễ dàng và nhanh hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không yêu cầu hành động.
  • Người dùng cuối: xem hướng dẫn sau để biết cách sử dụng từng công cụ mới trong Sheets.

Thông tin bổ sung:

Các chế độ xem bộ lọc:

Các chế độ xem bộ lọc là phương thức lọc mới cho các báo cáo hoặc bảng điều khiển theo điều kiện và theo các giá trị. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Các chế độ xem bộ lọc trong Sheets, hãy xem Trung tâm trợ giúp.

Biểu đồ thẻ điểm:

Biểu đồ phiếu ghi điểm là phương thức mới để gọi ra các chỉ số chính, chẳng hạn như KPI hoặc  số liệu thống kê chính yếu trong trang tính. Người dùng có thể tùy chọn hiển thị chỉ số thống kê so với số khác, ví dụ minh họa tăng hoặc giảm phần trăm theo thời gian. Xem Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin về cách chèn biểu đồ thẻ điểm trong Sheets.

Chủ đề:

Giờ đây, người dùng có thể nhanh chóng thay đổi giao diện của toàn bộ bảng tính, bao gồm các biểu đồ, bảng tổng hợp và ô, để đảm bảo giao diện nhất quán cho bảng tính. Để áp dụng một chủ đề đặt sẵn, chọn Định dạng > Chủ đề và chọn một tùy chọn hoặc để tạo một chủ đề tùy chỉnh, chọn Tùy chỉnh ở trên cùng bên phải.

Liên kết hữu ích

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 1/8/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 15/8/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech