Các công cụ bổ sung để quản lý quá trình chuyển đổi từ Google Sites cổ điển sang Google Sites mới

Tháng 5 18, 2021


Tính năng mới:

Vào năm 2017, Google đã thông báo sẽ thay thế các Sites cổ điển bằng các Sites mới và vào năm 2019, Google đã thông báo các miền sẽ có thời gian đến cuối năm 2021 để hoàn thành quá trình chuyển đổi. 

Lưu ý quan trọng: bắt đầu từ ngày 15/5/2021, tính năng tạo trang web trong Google Sites cổ điển sẽ không còn khả dụng nữa. Truy cập Trung tâm trợ giúp để biết thêm chi tiết về việc di chuyển Google Sites cổ điển.

Để giúp quản trị viên và người dùng cuối quản lý quá trình chuyển đổi sang Sites mới, Google đã giới thiệu Trình quản lý Sites cổ điển vào năm 2020. Gần đây, Google đã thêm một số tùy chọn mới vào Trình quản lý Sites cổ điển để giúp quản lý quá trình chuyển đổi từ Sites cổ điển:

  • Quản trị viên cấp cao hiện có thể ủy quyền quyền truy cập Trình quản lý trang web cổ điển cấp quản trị viên cho những người dùng khác trong tổ chức thông qua đặc quyền mới có thể chuyển nhượng, cho phép thực hiện những việc như chỉ định chủ sở hữu trang web hoặc chuyển đổi trang web sang trải nghiệm Google Sites mới thay mặt cho người dùng cuối.

  • Quản trị viên và chủ sở hữu trang web hiện có thể xóa và khôi phục hàng loạt trang web trong Trình quản lý trang web cổ điển

  • Quản trị viên hiện có thể cập nhật hàng loạt quyền sở hữu các trang web từ trong Trình quản lý trang web cổ điển

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Những tùy chọn mới này giúp quản trị viên và người dùng cuối điều hướng quá trình chuyển đổi từ Sites cổ điển sang Sites mới.

Quản trị viên có thể ủy quyền quyền truy cập cấp quản trị viên vào Trình quản lý trang web cổ điển cho đúng người trong tổ chức, cho phép xem tất cả các Trang web cổ điển và xác định hành động di chuyển nào cần được thực hiện (chuyển đổi, xóa, chỉ định chủ sở hữu trang web, v.v.).

Với việc bổ sung hành động xóa hàng loạt trong Trình quản lý trang web cổ điển, quản trị viên (hoặc quản trị viên được ủy quyền) có thể nhanh chóng xóa bất kỳ trang web nào không còn liên quan trong miền. Người dùng cuối sẽ có thể xóa bất kỳ trang web nào mà họ sở hữu. Sau khi một trang web bị xóa, người dùng hoặc quản trị viên có 30 ngày để khôi phục trước khi trang web đó bị xóa vĩnh viễn.

Đối với các trang web không có chủ sở hữu, quản trị viên (hoặc quản trị viên được ủy quyền) hiện có thể thao tác bằng cách cập nhật chủ sở hữu để chỉ định quyền sở hữu trang web cho một liên hệ trong tổ chức, người có thể tư vấn tốt nhất về việc trang web nên bị xóa hoặc chuyển đổi sang Trang web mới.

Ngoài ra, các trang web có thể được chuyển đổi sang trải nghiệm Sites mới bằng cách sử dụng Trình quản lý trang web cổ điển, với tùy chọn xuất chế độ xem đã được lọc từ Trình quản lý trang web cổ điển sang Google Trang tính để lưu hồ sơ hoặc phân tích thêm.

Trình quản lý trang web cổ điển có thể được sử dụng để chuyển đổi, xóa, khôi phục và chỉ định quyền sở hữu các trang web trong miền

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này đã khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

  • Không khả dụng đối với khách hàng của Google Workspace Frontline.

Nguồn: LVtech