Các nhóm bảo mật hiện đã được phát hành công khai

Tháng 2 12, 2021


Tóm tắt:

Google đang phát hành công khai các nhóm bảo mật. Nhóm bảo mật giúp quản trị viên dễ dàng điều chỉnh, kiểm tra và giám sát các nhóm được sử dụng cho mục đích cấp phép và kiểm soát truy cập bằng cách chỉ cần thêm nhãn bảo mật. Xem thông báo beta để biết thêm chi tiết và các trường hợp sử dụng đối với các nhóm bảo mật.

Gần đây, Google đã thông báo thêm một số tính năng khác có thể hỗ trợ quản trị viên quản lý tốt hơn các nhóm trong tổ chức và cải thiện tình trạng bảo mật. Điều này bao gồm việc hết hạn tư cách thành viên nhómkhả năng hiển thị thành viên gián tiếp và API phân cấp thành viên.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/2/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard and Enterprise Plus customers, cũng như khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech