Các phím tắt Google Calendar mới cải thiện khả năng xem qua cho người dùng trình đọc màn hình

Tháng 9 28, 2022


Tính năng mới:

Ngoài các thông báo được cải thiện cho các nhận xét và điểm nổi bật chữ nổi có trong Google Docs trên Web và sự ra mắt gần đây của quyền kiểm soát nhiều hơn đối với các tùy chọn trợ năng, Google sẽ giới thiệu các phím tắt thông báo cho chi tiết sự kiện Lịch.

Giờ đây, người dùng trình đọc màn hình có thể nhập phím tắt diễn đạt nội dung của một sự kiện, chẳng hạn như tiêu đề, ngày và giờ, danh sách khách mời, v.v. Các phím tắt này cải thiện đáng kể khả năng xem qua, cho phép nghe chi tiết Lịch theo yêu cầu thay vì mất thời gian điều hướng thông tin.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối: 

  • Để xem các phím tắt, hãy nhập:

   • Ctrl + / trên Windows và ChromeOS

   • Cmd + / trên Mac

  • Sử dụng các tổ hợp bàn phím sau để truy cập phím tắt thông báo:

   • Alt + dành cho Windows

   • Alt + Shift + cho ChromeOS

   • Option + cho Mac

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng trình đọc màn hình với Google Calendar.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/9/2022.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

 • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech