Các quy trình cập nhật để quản lý mã dự phòng cho mục đích xác minh 2 bước

Tháng 10 13, 2021


Tóm tắt:

Google đã thực hiện một chút điều chỉnh đối với cách người dùng tạo và quản lý mã dự phòng cho xác minh 2 bước. Thay vì tạo hoặc truy cập mã dự phòng từ trang chủ xác minh 2 bước, người dùng được đưa đến trang mã dự phòng chuyên dụng.

Tại đây, người dùng có thể tạo mã dự phòng mới hoặc làm mới lại cho các mã dự phòng bổ sung và in hoặc tải xuống mã như trước đây. Ngoài ra, Google đã thêm một tùy chọn mới để xóa mã dự phòng.

Bản cập nhật này sẽ khả dụng trên các thiết bị web, Android và iOS

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã  triển khai hoàn toàn (2 tuần đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 11/10/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech