Các tài khoản dịch vụ trong Google Groups và API Groups hiện đã được phát hành công khai

Tháng 10 20, 2020


Tóm tắt:

Gần đây, Google đã công bố bản beta cho hai tính năng mới liên quan đến tài khoản dịch vụ. Bây giờ, các tính năng này đã khả dụng:

  • Hỗ trợ các tài khoản dịch vụ trong Google Groups, giúp sử dụng các tài khoản dịch vụ với các nhóm dễ dàng hơn đồng thời tăng tính bảo mật và minh bạch. Tìm hiểu thêm
  • Sử dụng tài khoản dịch vụ với API Google Groups mà không cần ủy quyền trên toàn miền, điều này cho phép các tài khoản dịch vụ thực hiện các quy trình kinh doanh quan trọng mà không ảnh hưởng đến tình trạng tuân thủ và bảo mật. Tìm hiểu thêm

Groups là công cụ quan trọng để khách hàng quản lý việc triển khai G Suite. Nhiều khách hàng sử dụng tài khoản dịch vụ với Groups để tự động hóa việc quản lý người dùng, quản lý quá trình di chuyển và tích hợp G Suite với các ứng dụng, công cụ và dịch vụ khác. Sử dụng các thông báo được liên kết ở trên để tìm hiểu thêm về các tính năng và cách sử dụng.

Tìm hiểu thêm về các lần cải tiến dịch vụ trong bài đăng trên Blog bảo mật nêu bật 10 biện pháp kiểm soát quản lý và bảo mật mới để bảo mật trên quy mô lớn.

Tài khoản dịch vụ trong Google Groups

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite.

Nguồn: LVtech.