Các tập tin Jamboard đã hiển thị trong Google Drive

Tháng 4 02, 2018


Với Jamboard, thật dễ dàng để làm phong phú thêm việc hoạt não nhóm với sức mạnh của G Suite giúp cho việc đưa ra những ý tưởng sáng tạo tốt hơn. Ví dụ: người dùng có thể lấy hình ảnh và nội dung từ web và đưa  vào Jam, kéo công việc từ Google Docs, Sheets và Slides hoặc thêm ảnh được lưu trữ trong Drive.

Để Jamboard tích hợp tốt hơn với G Suite, tập tin trên Jam mà người dùng sở hữu sẽ xuất hiện trong thư mục Drive của người dùng. Điều này có nghĩa là người dùng có thể dễ dàng mở, sao chép và chia sẻ tập tin Jam từ My Drive và Team Drives và lưu tập tin Jam từ Jamboard vào My Drive.

Với lần trình làng này, người dùng có thể:

  • Chia sẻ tập tin Jam trực tiếp từ Drive.
  • Mở các tập tin Jam từ Drive trong ứng dụng Jamboard trên web và điện thoại di động.
  • Tìm kiếm tập tin Jam trong Drive (bằng cách nhập "type: jam" trong thanh tìm kiếm của Drive).

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai phổ biến (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech