Các thay đổi quan trọng đối với các ứng dụng kém an toàn và quản lý khôi phục tài khoản trong Admin console

Tháng 3 17, 2020


Tính năng mới:

Google đang thực hiện một số cập nhật về cách quản lý cài đặt ứng dụng kém an toàn (LSA) và cài đặt khôi phục tài khoản (AR) trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Đây là một phần trong việc di chuyển các trang Admin console sang trải nghiệm đơn giản và hợp lý hơn và sẽ ảnh hưởng đến các phần trong Admin console > Bảo mật > Cài đặt > Ứng dụng kém an toàn và Admin console > Bảo mật > Cài đặt > Khôi phục tài khoản. Trong những phần đó quản trị viên có thể nhận thấy:

  • Một giao diện được cập nhật, sắp xếp lại các cài đặt để dễ dàng tìm kiếm và thay đổi hơn.
  • Một hệ thống mới để áp dụng các chính sách dựa trên nhóm trong các lĩnh vực này. Do sự thay đổi này, các cài đặt hiện tại sẽ được chuyển sang hệ thống mới.

Ảnh hưởng:

  • Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Các bản cập nhật giao diện sẽ hiển thị các cài đặt bảo mật dễ tìm thấy hơn và có thể quét được, giảm số lần nhấp để quản lý các cài đặt này. Hệ thống chính sách dựa trên nhóm mới là cùng một hệ thống được sử dụng trong các khu vực khác của Admin console do đó sẽ quen thuộc và trực quan hơn hệ thống cũ. Hệ thống mới cho phép áp dụng nhiều chính sách dựa trên nhóm trong một giao diện duy nhất và cho phép quản lý các chính sách bằng cách sử dụng các nhóm, thay vì kết hợp chính sách dựa trên OU với các ngoại lệ dựa trên nhóm.

Thông tin bổ sung:

Là một phần của việc di chuyển các trang LSA và AR sang giao diện mới, Google sẽ di chuyển mọi chính sách dựa trên nhóm hiện đang áp dụng sang hệ thống dựa trên nhóm mới. Việc di chuyển này sẽ không có tác động chức năng đối với hầu hết khách hàng.

Tuy nhiên, đối với một số lượng rất nhỏ các tổ chức (cụ thể là các tổ chức hiện có chính sách dựa trên nhóm cho LSA và AR được áp dụng ở cấp độ OU), quá trình chuyển đổi này có thể ảnh hưởng đến các cài đặt hiện tại. Google sẽ gửi email cho quản trị viên chính tại các tên miền bị ảnh hưởng với nhiều chi tiết hơn về cách sẽ thực hiện chuyển đổi và hướng dẫn cách chuẩn bị. Nếu quản trị viên không nhận được email, không cần thực hiện hành động nào.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Các chính sách hiện tại sẽ được di chuyển tự động sang hệ thống chính sách dựa trên nhóm mới trừ khi quản trị viên được thông báo qua email (xem thông tin chi tiết ở trên). Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng các nhóm để quản lý cài đặt bảng điều khiển dành cho quản trị viên, kiểm soát quyền truy cập vào LSA hoặc thiết lập khôi phục tài khoản cho người dùng.
  • Người dùng cuối: không ảnh hưởng đến người dùng cuối trừ khi quản trị viên thay đổi cài đặt được áp dụng cho người dùng.

Trước

Sau

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 11/3/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite.

Nguồn: LVtech