Các thay đổi quan trọng với quyền chia sẻ trên Google Data Studio cho khách hàng G Suite kể từ ngày 6/7/2020

Tháng 6 13, 2020


Xin chào Quản trị viên!

Đây là thông báo về những thay đổi sắp tới đối với quyền chia sẻ trong Google Data Studio cho tổ chức của quý vị. Thời gian thực thi sẽ bắt đầu từ ngày 6/7/2020.

Google sẽ ra mắt nhật ký kiểm tra và các tùy chọn cài đặt mới về quyền chia sẻ trên Data Studio nhằm giúp quản trị viên nắm bắt cũng như kiểm soát được cách người dùng trong tổ chức của mình sử dụng Data Studio. Trước khi áp dụng thay đổi này, Google sẽ liên lạc với quản trị viên để quản trị viên có thể xem xét và đưa ra biện pháp xử lý thích hợp.

Quản trị viên cần biết điều gì?

Kể từ lần đầu ra mắt, Data Studio đã dùng Google Drive để chia sẻ báo cáo và nguồn dữ liệu, cũng như lưu trữ siêu dữ liệu như quyền và tiêu đề nội dung. Do vậy, nếu quản trị viên đang dùng quyền chia sẻ trên Drive để kiểm soát cách người dùng chia sẻ tập tin trên Drive, thì các tùy chọn kiểm soát đó cũng sẽ áp dụng cho các tài sản trên Data Studio. Điều này có nghĩa là nếu quản trị viên không cho người dùng chia sẻ tập tin trên Drive ra bên ngoài tổ chức, thì người dùng cũng không thể chia sẻ tài sản trên Data Studio ra bên ngoài tổ chức.

Kể từ ngày 6/7/2020, Google sẽ từng bước chuyển siêu dữ liệu từ Drive sang Data Studio. Từ giờ trở đi, nếu quản trị viên muốn kiểm soát quyền chia sẻ trên Data Studio, hãy chuyển đến trang cài đặt của Data Studio thay vì trang cài đặt của Drive.

Điều này có ảnh hưởng gì đến tổ chức?

Kể từ ngày 26/5 /2020, Google đã sao chép quyền chia sẻ trên Drive vào mục cài đặt chia sẻ mới trên Data Studio. Sau ngày 26/5/2020, mọi thay đổi đối với quyền chia sẻ trên Drive trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên có thể không được sao chép. Điều đó có nghĩa là quyền chia sẻ trên Drive và Data Studio sẽ không còn được đồng bộ hóa với nhau nữa.

Ngoài ra, quản trị viên cũng sẽ thấy sự thay đổi về vị trí lưu trữ nhật ký kiểm tra trên Data Studio trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Giờ đây, nhật ký kiểm tra của Data Studio sẽ có trong phần Báo cáo trên Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Một số sự kiện chia sẻ có thể không xuất hiện trong nhật ký kiểm tra của Data Studio cho đến khi hoàn tất quá trình di chuyển.

Kể từ hôm nay:

  • Quản trị viên có thể truy cập vào trang cài đặt của Data Studio để xem và thay đổi quyền chia sẻ trên Data Studio.
  • Hiện tại, Google chỉ thực thi quyền chia sẻ trên Drive.
  • Quản trị viên có thể đặt quyền chia sẻ trên Drive và Data Studio một cách độc lập và các quyền này sẽ không còn đồng bộ hóa với nhau nữa.

Sau ngày 6/7/2020:

  • Quá trình di chuyển sẽ bắt đầu.
  • Google có thể thực thi quyền chia sẻ trên Drive hoặc Data Studio khi quá trình di chuyển siêu dữ liệu diễn ra.

Sau khi quá trình di chuyển hoàn tất:

  • Quản trị viên sẽ nhận được email thông báo rằng quá trình di chuyển đã hoàn tất.
  • Google sẽ chỉ thực thi quyền chia sẻ trên Data Studio.
  • Người dùng sẽ không thể sử dụng Drive để truy cập vào các tập tin đã được tạo trong Data Studio nữa. Họ có thể tiếp tục truy cập vào các tập tin đó bằng cách chuyển thẳng đến Data Studio. Hộp thoại chia sẻ hiển thị sẽ khác so với hộp thoại chia sẻ trên Drive.

Quản trị viên cần phải làm gì?

Trân trọng!


LVtech