Các tiện ích bổ sung của Google Classroom hiện đã được phát hành công khai cho nhà phát triển Google Workspace

Tháng 6 25, 2024


Tính năng mới:

Vào năm 2022, Google đã giúp dễ dàng truy cập liền mạch các công cụ Công nghệ giáo dục phổ biến ngay trong Google Classroom. Google hợp tác với hơn 20 công ty EdTech, bao gồm Kahoot!, Pear Deck, IXL, ReadWorks, và Nearpod, để xây dựng các tiện ích bổ sung của Google Classroom. Những tích hợp mới này cho phép người dạy và người học dễ dàng tìm, sử dụng và chấm điểm trong các công cụ EdTech mà không cần phải điều hướng đến các trang web và ứng dụng bên ngoài.

Hôm nay, Google cung cấp rộng rãi các tiện ích bổ sung của Classroom cho tất cả các nhà phát triển. Giờ đây, các nhà phát triển có thể xây dựng một tiện ích bổ sung để cho phép người dạy thực hiện những việc sau trong Classroom:

  • Khám phá và đính kèm nội dung vào bài tập

  • Xem trước nội dung từ góc nhìn của người học

  • Xem xét phản hồi của người học đối với các hoạt động

  • Tiết kiệm thời gian với tính năng tự động chấm điểm câu trả lời của người học

Google Classroom add-ons now generally available to Google Workspace developers

Ảnh hưởng:

Quản trị viên, người dùng cuối, nhà phát triển.

Tại sao quan trọng:

Tiện ích bổ sung bổ sung cho các tính năng khác của Classroom API và cho phép người dạy cũng như người học trải nghiệm nội dung mà không cần phải rời khỏi Google Classroom. Ngoài ra, các tiện ích bổ sung của Classroom cũng hiển thị trực tiếp trong Google Classroom cũng như trên Google Workspace Marketplace, trung tâm giúp quản trị viên quản lý các công cụ trên tất cả các sản phẩm Google thuộc miền.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng cho Google Workspace:

  • Education Plus và Teaching & Learning Upgrade.

Nguồn: LVtech