Các tính năng chỉnh sửa ngữ pháp đã khả dụng với tiếng Đức

Tháng 8 08, 2022


Google đã mở rộng các tính năng chỉnh sửa ngữ pháp trong Gmail và Docs bao gồm cả tiếng Đức. Điều này làm nổi bật các lỗi ngữ pháp có thể có trong văn bản để giúp sửa lỗi nếu tiếng Đức được đặt làm ngôn ngữ mặc định.

Thời gian triển khai:

Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai  (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Tìm hiểu thêm tại đâytại đây.

Extending grammar features to German

Nguồn: LVtech