Các tính năng khác của Google Meet dành cho người dùng Google Workspace Individual

Tháng 9 09, 2023


Tính năng mới:

Nếu là người dùng Google Workspace Individual, giờ đây người dùng có thể tận dụng một số tính năng và cải tiến mới của Meet. Hy vọng những cập nhật này giúp người dùng kết nối và cộng tác với khách hàng và các bên liên quan dễ dàng hơn, tiếp tục thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Tính năng

Mô tả

BẬT/TẮT theo mặc định

Giới hạn người tham gia

tăng số lượng người tham gia cuộc họp từ 100 lên 150.

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Chỉ định người đồng tổ chức

có thể chỉ định một hoặc nhiều người đồng tổ chức, những người có thể giúp quản lý luồng cuộc họp.

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Q&As

có thể sử dụng tính năng Hỏi & Đáp để tương tác nhiều hơn với khán giả, tạo cơ hội nhận được câu trả lời.

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Biên bản cuộc họp

có thể sử dụng bản ghi để ghi lại nội dung thảo luận trong cuộc họp và những người tham dự cuộc họp, giúp việc theo dõi sau cuộc họp, xác định các mục hành động hoặc đơn giản phục vụ như một bản ghi cuộc họp trở nên dễ dàng hơn.

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Danh sách khách mời

trực tiếp từ Google Meet, người dùng có thể thấy mọi người được mời tham gia cuộc họp nhưng chưa tham gia. Người dùng cũng có thể xem trạng thái Trả lời của họ, bao gồm những người tham dự “tùy chọn” và ghi chú Trả lời.

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Làm thế nào để bắt đầu:

Người dùng cuối:

Thời gian triển khai:

  • Đã triển khai (1–3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 5/9/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Bản cập nhật này dành riêng cho người đăng ký Google Workspace Individual.

Nguồn: LVtech