Các vai trò tùy chỉnh hiện khả dụng trong Google Groups mới

Tháng 11 12, 2020


Tóm tắt:

Quyền trong Google Groups giúp kiểm soát những người có thể xem, đăng và kiểm duyệt nội dung trong nhóm, cũng như xác định ai có thể quản lý thành viên và các cài đặt nhóm. Người dùng có thể chỉ định một nhóm quyền cho người dùng trong nhóm bằng cách sử dụng các vai trò — các vai trò khả dụng theo mặc định bao gồm chủ sở hữu, người quản lý và thành viên.

Với lần ra mắt này, giờ đây người dùng có thể tạo một vai trò tùy chỉnh cho phép quản trị viên chỉ định một số quyền cụ thể như xem, đăng và kiểm duyệt cụ thể cho người dùng trong một nhóm nhất định. Bằng cách thêm tính năng này vào Groups mới, hy vọng sẽ giúp quản lý quyền của nhóm theo quy mô nhanh hơn và dễ dàng hơn trong khi đảm bảo tất cả người dùng đều có quyền phù hợp chính sách nhóm.

Lưu ý rằng các vai trò tùy chỉnh đã khả dụng trước đây trong Google Groups cũ. Tất cả các vai trò tùy chỉnh được tạo trong Google Groups cũ sẽ vẫn tiếp tục hoạt động và vẫn khả dụng khi sử dụng trong Google Groups mới.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định đối với tất cả các nhóm. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tạo và chỉ định vai trò tùy chỉnh.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định. Chủ sở hữu nhóm có thể thiết lập vai trò tùy chỉnh cho nhóm. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về các vai trò tùy chỉnh trong Google Groups.


Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 10/11/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits. 

Nguồn: LVtech