Cài đặt bộ điều khiển người tổ chức và chỉ định người đồng chủ trì trước cuộc họp trong Google Calendar

Tháng 4 22, 2022


Tóm tắt:

Ngoài việc thiết lập trước các phòng ngắt dành cho Google Meet trong Google Calendar, người tổ chức cuộc họp cũng có thể:

  • Bật hoặc tắt các tính năng an toàn của cuộc họp, chẳng hạn như khóa trò chuyện, khóa trình bày, v.v...

  • Chỉ định người đồng chủ trì trước khi cuộc họp diễn ra.

Hy vọng rằng bằng cách cho phép người tổ chức cuộc họp định cấu hình trước các cài đặt bổ sung và chỉ định người đồng tổ chức, cuộc họp có thể diễn ra suôn sẻ hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý cài đặt an toàn Meet và Quản lý người tổ chức.

  • Người dùng cuối: để định cấu hình tùy chọn kiểm soát máy chủ lưu trữ và người đồng tổ chức khi lên lịch cuộc họp trong Google Calendar, hãy chọn Thêm hội nghị truyền hình Google Meet ->Tùy chọn cuộc gọi video (biểu tượng bánh răng) -> Bộ điều khiển người tổ chức hoặc người đồng tổ chức.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/4/2022.

Phiên bản phát hành:

Cài đặt kiểm duyệt

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân

Cài đặt đồng tổ chức

  • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Business Standard, Business Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus và Teaching and Learning Upgrade.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Business Starter, Frontline và Nonprofits cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech