Cài đặt hạn chế nội dung tương tác và chia sẻ trên Google+

Tháng 2 28, 2018


Google+ là công cụ tuyệt vời giúp nhân viên khám phá và tương tác với bên ngoài nội dung  có khả năng liên quan đến công việc. Từ quan điểm hành chính, Google đã nhận được phản hồi rằng nếu người dùng có thể kiểm soát nhiều hơn về nội dung và quyền bình luận thì Google+ sẽ vô cùng hữu ích cho công việc. Đó là lý do tại sao hôm nay, Google cải tiến bằng cách thêm cài đặt giới hạn nội dung mới trong Google+.

Để thay đổi cài đặt chia sẻ trên Google+ cho một đơn vị tổ chức cụ thể (OU - organizational unit), quuản trị viên có thể vào Apps (Ứng dụng) > G Suite > Google+ > Cài đặt Nâng cao (Advanced settings) trong Admin console, và chọn OU phù hợp.

ContentSharingSetting.png

Tùy thuộc vào sở thích và nhu cầu của những người trong OU đó, quản trị viên có thể chọn một trong ba tùy chọn sau:

  • Chế độ công cộng - Xem / nhận xét nội dung bên trong và bên ngoài miền. Chế độ này cho phép người dùng G Suite xem / chia sẻ / tương tác với nội dung bên trong và bên ngoài miền. Điều này cũng tương tự như cách hoạt động của Google+ hiện nay. Chế độ này là tốt nhất đối với các OU cụ thể (ví dụ: các tổ chức có vai trò tiếp xúc khách hàng như tiếp thị và hỗ trợ) luôn tương tác với khách hàng và đối tác bên ngoài thông qua Google+.

  • Chế độ riêng tư - Chỉ xem / nhận xét nội dung nội bộ. Cài đặt này cung cấp kiểm soát hoạt động trên Google+ nhiều nhất vì hạn chế người dùng G Suite xem / chia sẻ / tương tác với những người dùng trong miền. Xin lưu ý, người dùng G Suite vẫn có thể xem nội dung bên ngoài miền nếu có liên kết trực tiếp hoặc đã tham gia / theo dõi cộng đồng bên ngoài / người / bộ sưu tập trước khi được cài đặt vào chế độ này.

  • Chế độ lai - Xem nội dung bên ngoài (ví dụ: tin tức ngành), nhưng chỉ có thể tương tác trong nội bộ. Cài đặt này cung cấp kiểm soát hoạt động trên Google+ ở mức độ ôn hòa vì cho phép người dùng G Suite xem nội dung bên ngoài miền nhưng chỉ chia sẻ / tương tác với với người dùng trong nội bộ.

Dưới đây là bảng phác thảo những gì người dùng G Suite có thể thực hiện theo từng cài đặt:

ContentSharingTable.png

Vì các cài đặt này có thể được tùy chỉnh ở cấp OU, quản trị viên sẽ có cơ hội để cài đặt quyền khác nhau. Ví dụ: quản trị viên có thể sử dụng cài đặt Công khai chỉ cho các OU cần tương tác với những người bên ngoài miền, cho dù đó là nhóm hỗ trợ, nhóm tiếp thị hoặc những nhóm có vai trò tiếp xúc với khách hàng.

Chi tiết ra mắt

Tình năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối

Thao tác:

Hành động quản trị  được đề xuất.

Nguồn: LVtech