Cài đặt mới để ẩn hoặc hiển thị Google Meet trong Gmail

Tháng 5 28, 2020


Tóm tắt:

Trước đây Google đã thông báo khả năng bắt đầu hoặc tham gia cuộc gọi Meet trong Gmail. Bây giờ Google cung cấp cho người dùng tùy chọn để ẩn các tính năng đó.

Làm thế nào để bắt đầu

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 19/5/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech