Cài đặt mới quản lý Google Meet dành cho quản trị viên

Tháng 4 04, 2022


Tính năng mới:

Thông qua cài đặt mới trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, quản trị viên hiện có thể kiểm soát quyền truy cập vào các tính năng sau của Google Meet:

  • Trò chuyện

  • Thuyết trình

  • Hỏi & Đáp

  • Thăm dò ý kiến

Các cài đặt mới này khả dụng đối với các phiên bản Google Workspace bao gồm khả năng quản trị viên.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Trước đây, chỉ người tổ chức cuộc họp và người đồng chủ trì mới có thể kiểm soát quyền truy cập vào các tính năng này trên cơ sở từng cuộc họp. Giờ đây, quản trị viên sẽ có thể chỉ định những tính năng tương tác của Meet mà người dùng trong miền có thể truy cập.

Các tính năng này cung cấp cho quản trị viên nhiều quyền kiểm soát hơn đối với cách Google Meet được sử dụng trong tổ chức. Ví dụ: trong trường học, các cài đặt này cho phép quản trị viên kiểm soát việc người học có thể trình bày hoặc gửi tin nhắn trò chuyện trong các cuộc họp video hay không. Trong môi trường kinh doanh, cụ thể là tại các cuộc họp của những doanh nghiệp có quy mô lớn, việc cho phép người tổ chức sự kiện kiểm soát việc có tiến hành thăm dò ý kiến hoặc Hỏi và Đáp trong các cuộc họp video hay không là một tính năng hữu ích.

Thông tin chi tiết:

Sau khi quản trị viên tắt quyền truy cập vào một tính năng cụ thể, cài đặt này sẽ được áp dụng cho tất cả các cuộc họp mới và hiện có cho người dùng trong đơn vị tổ chức đã chọn.

Người dùng cuối sẽ không truy cập được các tính năng đã tắt - hãy xem Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: các tính năng này được bật theo mặc định. Quyền truy cập vào các tính năng này có thể được kiểm soát ở cấp đơn vị tổ chức trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên trong Ứng dụng > Google Workspace > Google Meet > Cài đặt về an toàn trong Meet. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cài đặt quản trị viên của Google Meet.

  • Người dùng cuối: quản trị viên sẽ xác định quyền truy cập vào các tính năng trình bày, trò chuyện, Hỏi và Đáp và thăm dò ý kiến trong Google Meet.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25/3/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả các phiên bản Google Workspace với quyền truy cập Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

  • Người dùng sẽ thấy hiển thị quản trị viên bật tắt các tính năng của Google Meet khả dụng đối với phiên bản Google Workspace cụ thể.

Nguồn: LVtech