Cài đặt mới và cải thiện nhật ký quản lý Jamboard

Tháng 10 29, 2018


Google đang thêm nhật ký Jamboard mới vào Admin console. Việc này sẽ cung cấp cho quản trị viên G Suite khả năng hiển thị tốt hơn về trạng thái của các Jamboards cũng như những thao tác đã được thực hiện trên các Jamboards. Google hy vọng điều này sẽ giúp quản lý các Jamboards và chẩn đoán tốt hơn cũng như khắc phục sự cố gặp phải.

Dễ dàng truy cập nhật ký các tác vụ Jamboard

Nhật ký sẽ được hiển thị với các mô tả đơn giản và quản trị viên sẽ có thể tìm kiếm bên trong và lọc các nhật ký này để xem nhanh thông tin quan trọng về trạng thái các Jamboards. Nhật ký bao gồm:

  • Thay đổi gần đây đối với cài đặt Jamboard, chẳng hạn như tên thiết bị, vị trí, thời gian chờ của trình bảo vệ màn hình, cập nhật thiết bị và hơn thế nữa.
  • Đối với các thay đổi cài đặt gần đây, người thực hiện thay đổi, cũng như cả giá trị cũ và mới (nếu có thể).

Theo thông báo trước đây Google đã chuyển quản lý Jamboard sang Admin console, những nhật ký này sẽ nằm trong Admin console tại Trang chủ > Báo cáo > Kiểm tra (Home > Reporting > Audit).

Xác định và khắc phục sự cố Jamboard

Thông tin này có thể giúp quản trị viên:

Chẩn đoán sự cố: nếu Jamboard đang ngoại tuyến, quản trị viên có thể xem lại nhật ký để xem khi nào đang ngoại tuyến và xem thời điểm thiết bị được khởi động lại lần cuối cùng. Điều này có thể giúp thu hẹp và khắc phục nguyên nhân có khả năng xảy ra về sự cố kết nối nhanh hơn.

Tiết kiệm thời gian: nếu người dùng Jamboard báo cáo thay đổi không được hỗ trợ hoặc đang gặp sự cố, quản trị viên sẽ có thể xem được khi nào việc cài đặt trên thiết bị gần đây đã được thay đổi. Điều này có thể giúp nhìn nhận nhanh vấn đề xảy ra và theo dõi các hành động của quản trị viên được thực hiện, giúp tránh sao chép bất kỳ bước nào đã được thử trước đây.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech