Cài đặt quản lý điểm cuối mới của Google để hiển thị lịch cá nhân và công việc trong Google Calendar trên thiết bị Android

Tháng 9 13, 2022


Tóm tắt:

Vào năm 2020, Google đã công bố khả năng xem lịch cá nhân và công việc của người dùng cùng trên thiết bị Android. Google hiện đang thêm hỗ trợ cho quản trị viên quản lý điểm cuối của Google để bật tính năng này cho người dùng.

Người dùng có nhiều tài khoản có thể dễ dàng chuyển đổi tài khoản khi sử dụng ứng dụng Google Calendar trên thiết bị di động. Điều này giúp người dùng quản lý nhiều tài khoản dễ dàng hơn và đảm bảo tính nhất quán trên các ứng dụng Workspace.

Giờ đây, quản trị viên trong các tổ chức sử dụng quản lý điểm cuối sẽ có thể xác định xem tính năng này có phù hợp với người dùng hay không và bật / tắt tính năng như mong muốn. Quản trị viên cũng có thể chọn trì hoãn phần thông báo tính năng cho người dùng, tùy thuộc vào kế hoạch quản lý thay đổi.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên

    • Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và có thể bị tắt ở cấp miền. Để tắt chế độ hiển thị lịch trên nhiều hồ sơ trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, đi tới Ứng dụng > Ứng dụng web và thiết bị di động > Google Calendar > Cấu hình ứng dụng được kết nối và bỏ chọn “Cho phép xem lịch cá nhân trong hồ sơ công việc (chỉ thiết bị hồ sơ công việc).”

    • Quản trị viên có thể tắt phần thông báo tính năng này cho người dùng. Nếu không tắt phần thông báo của tính năng này, tính năng này sẽ được hiển thị cho người dùng bắt đầu từ ngày 26/10/2022.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định và có thể được kích hoạt bởi người dùng ngay trên thiết bị. Xin lưu ý, người dùng phải sử dụng Hồ sơ công việc Android trên thiết bị Android 11+ để sử dụng tính năng này. Người dùng nên cập nhật phần mềm mới nhất để có trải nghiệm tốt nhất. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt hỗ trợ nhiều hồ sơ trong Lịch.

Thời gian triển khai:

Cài đặt quản trị viên:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12/9/2022.

  • Lưu ý: nếu không tắt phần thông báo của tính năng này, tính năng này sẽ được hiển thị cho người dùng bắt đầu từ ngày 26/10/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus, cũng như G Suite Business cũ và Cloud Identity Premium.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Enterprise Essentials, Business Starter, Business Standard, Education Fundamentals, Nonprofits, Frontline cũng như G Suite Basic cũ.

Nguồn: LVtech