Cài đặt thư thoại đối với trả lời tự động trong Google Voice

Tháng 10 04, 2019


Tính năng mới:

Kể từ nay, quản trị viên có thể thiết lập thư thoại cho tổng đài tự động Google Voice.

Ảnh hưởng: 

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Quản trị viên có thể sử dụng trình tự động để thiết lập thư thoại theo ba cách khác nhau:

  • Chuyển cuộc gọi đến trực tiếp vào hộp thư thoại
  • Chuyển cuộc gọi đến hộp thư thoại nếu người gọi nhấn một phím cụ thể
  • Chuyển các cuộc gọi đến hộp thư thoại cuộc gọi được thực hiện nếu họ nhận được ngoài giờ làm việc

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: để tìm hiểu cách sử dụng trình tự động để thiết lập thư thoại, hãy xem bài viết này trong Trung tâm trợ giúp.
  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động. Người dùng sẽ nhận được một tập tin âm thanh và bản ghi thư thoại qua email.

Thông tin bổ sung:

Quản trị viên cũng sẽ có tùy chọn nhập tin nhắn để phát cho người gọi trước khi họ gửi thư thoại, ví dụ: “Văn phòng của chúng tôi hiện đang đóng cửa. Vui lòng để lại tin nhắn và chúng tôi sẽ gọi lại trong vòng một ngày làm việc”.

Liên kết hữu ích: 

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/9/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/9/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite với đăng ký Google Voice Standard và Google Voice Premium
  • Không khả dụng đối với các đăng ký Google Voice Starter

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và có thể được bật ở cấp độ nhóm.

Nguồn: LVtech