Cài đặt tiện ích của Gmail cho toàn bộ miền

Tháng 2 28, 2018


Gần đây, Google đã phát triển tiện ích bổ sung của Gmail, cho phép người dùng làm việc với các ứng dụng doanh nghiệp ưa thích trực tiếp từ Gmail. Để giúp người dùng dễ dàng truy cập các công cụ hữu ích này, Google đã cho phép quản trị viên G Suite có thể cài đặt tiện ích Gmail cho toàn bộ miền. Để cài đặt một tiện ích bổ sung, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng Cài đặt trong Gmail và chọn "Tải tiện ích bổ sung".

Ngoài ra, Google đang tạo điều kiện cho các nhà phát triển thiết kế các tiện ích bổ sung Gmail đặc thù của tổ chức. Trong vài tuần tới, các nhà phát triển sẽ nhận thấy hai thay đổi:

  • Có thể cài đặt tiện ích bổ sung cho tài khoản G Suite của doanh nghiệp/tổ chức trước khi các tiện ích này được ra mắt, để hỗ trợ quá trình phát triển. Trước đây, điều này được giới hạn trong tài khoản Gmail cá nhân.
  • Có thể cài đặt tiện ích Gmail cho người dùng trong tên miền G Suite của doanh nghiệp/tổ chức. Ngoài ra, còn có trình làng theo tính chất phổ biến, sau khi yêu cầu và nhận giấy phép chấp thuận.

Những tính năng mới này giúp người dùng dễ dàng sử dụng tiện ích bổ sung của Gmail và dễ dàng thông qua các mục tác vụ liên quan đến email mà không cần phải rời khỏi Gmail.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ .

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang mở rộng triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và nhà phát triển.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech