Cải thiện báo cáo tham dự Google Meet và cung cấp cho nhiều khách hàng hơn

Tháng 11 28, 2020


Tóm tắt:

Trước đây, Google đã khởi chạy báo cáo tham dự Google Meet cho các cuộc họp. Hiện Google đang thực hiện một số cải tiến để cung cấp thêm quyền truy cập, kiểm soát và khả năng hiển thị đối với các cuộc họp và báo cáo phát trực tiếp. Cụ thể:

 • Dữ liệu lượng người xem phát trực tiếp. Báo cáo tham dự giờ đây sẽ bao gồm dữ liệu về người xem phát trực tiếp trong một thẻ riêng biệt. Dữ liệu phát trực tiếp sẽ bao gồm tổng số người xem và người xem trong suốt quá trình phát.
 • Quản trị viên kiểm soát theo dõi người tham dự. Quản trị viên có thể chọn đơn vị tổ chức có thể sử dụng tính năng theo dõi việc tham dự hay không.
 • Cài đặt mới để kiểm soát việc tạo báo cáo. Người tổ chức cuộc họp không thuộc tổ chức Giáo dục có thể chọn tạo báo cáo cho cuộc họp thông qua cài đặt trong cuộc họp hoặc từ sự kiện Lịch trước khi cuộc họp bắt đầu. Người tổ chức cuộc họp tại các tổ chức Giáo dục sẽ tiếp tục tự động nhận báo cáo tham dự cho các cuộc họp có từ năm người tham gia trở lên.
 • Số lượng người xem trong cuộc gọi cho các sự kiện phát trực tiếp. Những người tổ chức phát trực tiếp và những người tham dự cuộc họp (không phải người xem) giờ đây sẽ thấy tổng số người tham gia phát trực tiếp khi tham gia qua Meet từ máy tính.
 • Báo cáo tham dự khả dụng đối với nhiều khách hàng hơn. Google đang cung cấp báo cáo tham dự cho các khách hàng của Google Workspace Essentials, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus. Trước đây, tính năng này chỉ khả dụng đối với khách hàng Enterprise for Education.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:
  • Theo mặc định, các báo cáo tham gia và sự kiện phát trực tiếp sẽ có sẵn cho người dùng, nhưng quản trị viên có thể tắt tính năng này cho miền hoặc các đơn vị tổ chức và nhóm cụ thể. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý báo cáo cho tổ chức.
  • Số người xem trong cuộc gọi cho các lần phát trực tiếp sẽ được BẬT theo mặc định và không thể tắt. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách phát trực tiếp cuộc họp video
  • Người dùng cuối:
   • Người dùng thuộc miền sử dụng Enterprise for Education: người tổ chức cuộc họp sẽ tiếp tục nhận báo cáo tự động cho các cuộc họp có năm người tham gia trở lên.
   • Người dùng ở các miền sử dụng những phiên bản khác: báo cáo tham dự sẽ được TẮT theo mặc định, nhưng người tổ chức cuộc họp có thể BẬT cho bất kỳ cuộc họp nào bằng cách sử dụng cài đặt cuộc họp trong cuộc gọi hoặc sự kiện lịch trước cuộc gọi. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt báo cáo tham dự trong Google Meet.
  • Tất cả người dùng: số lượng người xem trong cuộc gọi cho lần phát trực tiếp sẽ được BẬT theo mặc định và không thể tắt. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách phát trực tiếp cuộc họp video.

  Ví dụ về báo cáo tham gia phát trực tiếp

  Số người xem phát trực tiếp được hiển thị ở góc trên cùng bên trái của màn hình

  Thời gian triển khai:

  • Dữ liệu phát trực tiếp trong báo cáo:
   • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ 24/11/2020.
   • Cài đặt để kiểm soát việc tạo báo cáo (chỉ dành cho các tổ chức không thuộc tổ chức Giáo dục):
    • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn  toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).
   • Số lượng người xem trong cuộc gọi khi trực tiếp:
    • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ 24/11/2020.

   Phiên bản phát hành:

   • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như G Suite Enterprise for Education.
   • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Starter, Business Standard, cũng như G Suite Basic, Business, Education và Nonprofits.

   Nguồn: LVtech