Cải thiện cảnh báo sự cố ngoại vi và cảnh báo kết nối trong Hangouts Meet

Tháng 4 02, 2019


Những thay đổi mới:

Nhằm cung cấp cho quản trị viên các công cụ tốt hơn để cải thiện hiệu suất Hangouts Meet trên tất cả các thiết bị, Google đã giới thiệu một bộ cảnh báo hành động khi phát hiện sự cố đối với các thiết bị ngoại vi. Google cũng đã đưa ra các cảnh báo đối với các sự cố kết nối / mạng được phát hiện với thông tin phong phú hơn và truy cập trực tiếp vào trang thông tin thiết bị. Thông tin mới trong các cảnh báo bao gồm:

 • Tên thiết bị
 • Vị trí
 • Id thông báo (tương tự với cảnh báo mở và đóng)
 • Loại sự cố (kết nối hoặc ngoại vi)
 • Sự cố (ngoại tuyến, thiếu micrô, máy ảnh bị mất, v.v...)
 • Sự cố mở dấu thời gian
 • Phát hành  đóng dấu thời gian (nếu đóng)
 • Vị trí tòa nhà (từ lịch được chỉ định)
 • Vị trí được chú thích (nếu được đặt cho thiết bị)
 • Id tòa nhà (nếu được đặt cho thiết bị)
 • Số sê-ri
 • Liên kết trực tiếp đến trang thiết bị trong Admin console

Thông báo ví dụ - email

Thông báo mở

Thông báo đóng

Thông báo ví dụ - tin nhắn văn bản

Thông báo mở

Đối với tin nhắn văn bản, cảnh báo chỉ được gửi đi khi phát hiện sự cố, không có thông báo đóng.Ảnh hưởng: chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng: Các cảnh báo được cải thiện cung cấp thông tin bổ sung để giúp quản trị viên chủ động quản lý mạng và thiết bị để cải thiện tính khả dụng và trải nghiệm của người dùng cuối.

Làm thế nào để bắt đầu:

Quản trị viên: Bật cảnh báo thiết bị phần cứng Hangouts Meet.

 1. Trong Admin console, chọn  Thiết bị > Thiết bị phần cứng dành cho phòng họp của Google > Cài đặt và chính sách (Devices > Google meeting room hardware > Settings and policies)

 2. Chọn tổ chức muốn thay đổi cài đặt cho các cảnh báo
 3. Nhập chi tiết liên lạc - email (s) và / hoặc số điện thoại di động
 4. Chọn phương thức phân phối cho cảnh báo trạng thái kết nối và cảnh báo ngoại vi: Nhấp vào Lưu để áp dụng cài đặt

Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Thông tin bổ sung:

Cả hai loại cảnh báo là tùy chọn và việc cung cấp có thể được bật riêng bằng email hoặc tin nhắn văn bản (SMS) (chỉ bao thuê ở US / Canada). Định dạng email được thiết kế để tích hợp dễ dàng với các hệ thống tự động.

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: Đã triển khai hoàn toàn cho tất cả tên miền.
 • Bản phát hành theo định kỳ: Đã triển khai hoàn toàn cho tất cả tên miền.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng cho tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định.

Nguồn: LVtech