Cải thiện chất lượng cuộc họp khi tham gia trên thiết bị ảo

Tháng 12 01, 2022


Tính năng mới:

Nếu sử dụng Giao diện màn hình ảo (VDI) chẳng hạn như Citrix hoặc VMWare để tham gia các cuộc gọi trên Google Meet, thì người dùng sẽ nhận thấy chất lượng video và âm thanh tăng lên. Giờ đây, Meet sẽ phát hiện xem người dùng có đang tham gia từ VDI hay không và tự động điều chỉnh để đạt được hiệu suất tốt nhất. Việc tối ưu hóa này cũng sẽ giúp cắt giảm nhu cầu đặt trên VDI, chẳng hạn như mức sử dụng CPU, GPU và bộ nhớ, giúp cải thiện chất lượng cuộc họp và hiệu suất tổng thể.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: đảm bảo Google Meet có thể phát hiện ra rằng đang chạy bên trong một máy ảo (VM) bằng cách bật chính sách Enterprise Hardware Platform API  trong Chrome. Truy cập trang API và Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách đặt chính sách Chrome cho người dùng hoặc trình duyệtsử dụng VDI với Google Meet.

  • Người dùng cuối: người dùng cuối không cần thực hiện hành động nào — Google Meet sẽ tự động tối ưu hóa trải nghiệm khi sử dụng VDI.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai  (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 30/11/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech