Cải thiện chất lượng và hiệu suất đối với các hiệu ứng của Google Meet trên web

Tháng 8 16, 2022


Tóm tắt:

Các hiệu ứng nền hiện chính xác hơn cho người dùng Google Meet trên web. Nhờ khả năng tách nền và nền trước được cải thiện, người dùng có thể trải nghiệm tính năng làm mờ nền, thay thế nền cũng như phong cách và phông nền sống động phong phú hơn.

Meet cải thiện khả năng phân tách nền và tiền cảnh

Ngoài ra, để giúp người dùng có thiết bị không được thiết kế tốt nhất chạy các hiệu ứng video trong thời gian thực, các hiệu ứng này hiện có thể được xử lý trên đám mây. Meet tự động điều chỉnh giữa xử lý hiệu ứng dựa trên thiết bị và dựa trên đám mây để mang lại trải nghiệm tốt nhất có thể. Điều này giúp tiết kiệm pin và 30% hiệu suất CPU trên thiết bị đồng thời tối ưu hóa chất lượng hiệu ứng.

Các hiệu ứng đầu tiên hỗ trợ khả năng này là làm mờ nềnđiều chỉnh ánh sáng. Hỗ trợ cho các hiệu ứng bổ sung, chẳng hạn như thay thế nền, sẽ được thêm trong tương lai.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

Cải thiện tách nền và tiền cảnh

  • Tính năng này hiện đã khả dụng đối với tất cả người dùng.

Xử lý dựa trên đám mây

  • Tính năng này hiện đã khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

Cải thiện tách nền và tiền cảnh

  • Khả dụng đối với tất cả người dùng trên các thiết bị đủ điều kiện. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu về các thiết bị đủ điều kiện đối với hiệu ứng hình ảnh và nền.

Xử lý dựa trên đám mây

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus và Workspace Individual trên các thiết bị đủ điều kiện ở các quốc gia đủ điều kiện (Bắc Mỹ, Châu Âu, Bắc Phi, Trung Á, Đông Nam Á). Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về tính khả dụng.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline và Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business cũ.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech