Cải thiện cộng tác trong thời gian thực trong Google Docs cho người dùng công nghệ hỗ trợ

Tháng 8 22, 2019


Tóm tắt

Giờ đây, người dùng các công nghệ hỗ trợ, như trình đọc màn hình và màn hình chữ nổi, dễ dàng theo dõi các cập nhật theo thời gian thực được thực hiện bởi các cộng tác viên trong một tài liệu. Với các chỉnh sửa trực tiếp, người dùng có thể xem tóm tắt được cập nhật định kỳ về các thay đổi của cộng tác viên trong thanh bên vô cùng thuận tiện. Trong Google Docs, sự hợp tác hoạt động tốt nhất khi chỉ khi hoạt động đối với tất cả mọi người.

Để xem các chỉnh sửa trực tiếp, hãy mở cài đặt trợ năng bằng cách vào Công cụ > Cài đặt chế độ trợ năng và đánh dấu vào hộp kiểm “Bật hỗ trợ trình đọc màn hình. Sau đó, chọn Hiển thị các chỉnh sửa trực tiếp từ trình đơn Trợ năng. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết trong Trung tâm trợ giúp.

Liên kết hữu ích

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 20/8/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 10/9/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định và có thể được bật trong cài đặt của Google Docs.

Nguồn: LVtech