Cải thiện giao diện di động đối với Google Groups mới

Tháng 8 28, 2020


Tóm tắt:

Đầu năm nay, Google đã cung cấp Google Group mới. Trải nghiệm mới có giao diện cập nhật giúp dễ sử dụng hơn trên các thiết bị máy tính. Giờ đây, Google cũng đang cải thiện giao diện của Group mới khi truy cập trên trình duyệt web trên điện thoại di động. Giao diện hiện đại và được sắp xếp hợp lý tương tự với giao diện trang web trên máy tính và giúp hoàn thành các tác vụ thông thường dễ dàng hơn, bao gồm:

  • Tìm nhóm bằng cách duyệt, tìm kiếm hoặc chuyển đến các nhóm yêu thích
  • Quản lý cài đặt thành viên cho một nhóm
  • Đọc các cuộc trò chuyện trong một nhóm

Lưu ý rằng không phải tất cả các tương tác nhóm đều khả dụng trên thiết bị di động. Ví dụ: người dùng không thể đăng lên một nhóm hoặc trả lời cuộc trò chuyện trên thiết bị di động. Để có đầy đủ chức năng, vui lòng sử dụng Groups trên thiết bị máy tính.

Làm thế nào để bắt đầu:

Duyệt, sắp xếp và tìm kiếm nhóm trên thiết bị di động

Đọc các cuộc trò chuyện trong một nhóm trên thiết bị di động

Quản lý thành viên nhóm và trình duyệt cho các nhóm trong trình đơn chính

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17/8/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25/8/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả người dùng G Suite và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech