Cải thiện Google Chat để giao tiếp tốt hơn

Tháng 4 15, 2023


Tính năng mới:

Sau thông báo vào năm ngoái về giao diện mới cho Gmail và các giao diện mới gần đây cho Google Drive, Google Docs, Google Sheets và Google Slides, Google cũng sẽ giới thiệu giao diện nhất quán hơn, nâng cao hơn cho Google Chat.

Bản cập nhật này dựa trên Material Design 3 của Google và bao gồm phông chữ, màu sắc, bố cục, kích thước bảng điều khiển được cập nhật, v.v. Cụ thể, người dùng sẽ nhận thấy các thay đổi đối với thanh ứng dụng trên cùng, điều hướng bên trái, chế độ xem thư, thiết lập soạn thư, nút chủ đề mới và bảng điều khiển chuỗi trong các tin nhắn và Space.

Hy vọng trải nghiệm sản phẩm được hiện đại hóa này sẽ tăng cường khả năng cộng tác và cho phép người dùng hoàn thành các tác vụ dễ dàng hơn trong quy trình làm việc của mình.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên và người dùng cuối: không cần thực hiện hành động nào. Người dùng sẽ tự động thấy những cập nhật này trong trải nghiệm web trong vài tuần tới.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13/4/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech