Cải thiện khả năng hiển thị trong Google Meet trên web

Tháng 9 24, 2021


Tóm tắt: 

Năm ngoái, Google đã giới thiệu chế độ ánh sáng yếu cho Meet trên thiết bị di động, sử dụng AI để tự động điều chỉnh video nhằm giúp người dùng dễ nhìn hơn nếu ở trong môi trường tối. Có quá nhiều ánh sáng phía sau — chẳng hạn như cửa sổ vào một ngày nắng — cũng có thể là thách thức đối với nhiều máy ảnh. Google Meet trên web hiện tự động phát hiện khi người dùng có vẻ như thiếu sáng và tăng cường độ sáng để cải thiện khả năng hiển thị.

Hình ảnh mang tính minh hoạ

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: đề xuất tự động về tính năng khả dụng đối với các thiết bị đủ điều kiện. Đối với tất cả những người dùng khác, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt điều chỉnh ánh sáng cho tài khoản.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/9/2021.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 4/10//2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech