Cải thiện khả năng truy cập Google Docs

Tháng 3 06, 2020


Tóm tắt:

Google đang thực hiện một số cải tiến cho các tính năng trợ năng trong Google Docs. Một số cải tiến như sau:

  • Những cải tiến trong cách trình đọc màn hình xác minh nội dung, bao gồm cả thông tin phi văn bản như nhận xét và đề xuất.
  • Những cải tiến trong cách hiển thị chữ nổi hiển thị nội dung, bao gồm biểu tượng, biểu tượng cảm xúc và các hình tượng khác.
  • Cải thiện hỗ trợ cho việc điều hướng thông qua các yếu tố như bảng, tiêu đề và chân trang.
  • Cải thiện việc theo dõi.

Hy vọng những cải tiến này giúp người dùng các công nghệ hỗ trợ thao tác dễ dàng hơn trong Google Docs.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không yêu cầu hành động đối với quản trị viên cho tính năng này.
  • Người dùng cuối: những cải tiến này sẽ tự động khả dụng đối với người dùng cuối. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về khả năng truy cập cho các biên tập viên.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 3/3/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/3/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech