Cải thiện nhận biết về tài khoản đang hoạt động khi mở tập tin với nhiều đăng nhập

Tháng 7 12, 2019


Tóm tắt:

Google giúp người dùng dễ dàng xác định tài khoản Google nào đang hoạt động khi mở và đóng góp đối với các tập tin Docs, Sheets và Slides.

Khi người dùng đăng nhập vào nhiều tài khoản, như chuyển đổi giữa tài khoản công việc và cá nhân, đôi khi có thể bối rối trong việc xác định tài khoản nào đang hoạt động khi mở và cộng tác trên Docs, Sheets và Slides. Google sẽ hiển thị một hộp thoại mới cho biết tài khoản nào đang hoạt động và cung cấp tùy chọn để nhanh chóng thay đổi tài khoản.

Điều này sẽ giúp loại bỏ sự nhầm lẫn và đảm bảo người dùng sử dụng đúng tài khoản khi đóng góp cho nội dung.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/7/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25/7/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech