Cải thiện quản lý Chrome Enterprise trong Admin console

Tháng 9 10, 2019


Tóm tắt: 

Google đã cập nhật Admin console để cung cấp trải nghiệm nhanh hơn, dễ tìm kiếm hơn cho quản trị viên Chrome Enterprise. Cụ thể, quản trị viên có thể nhận thấy một số thay đổi khi truy cập Admin console > Thiết bị > Quản lý Chrome, bao gồm:

  • Hiệu suất được cải thiện đáng kể, tải trang nhanh hơn, hoạt động của thiết bị và hơn thế nữa.
  • Cải thiện tìm kiếm và bộ lọc để quản trị viên có thể tìm thấy những gì đang tìm kiếm một cách nhanh chóng.
  • Quản lý ứng dụng hợp nhất cho các ứng dụng Android, tiện ích mở rộng Chrome và ứng dụng web để có thể quản lý tất cả các ứng dụng ở một nơi.
  • Quản lý máy in tập trung cho người dùng, quản lý thiết bị kết nối và khách.
  • Các chính sách hoàn toàn mới để giúp kiểm soát trải nghiệm người dùng, bao gồm Thông báo mật khẩu và Duyệt web an toàn trên Chrome, Mở khóa nhanh bằng mã PIN và dấu vân tay và Hỗ trợ trình duyệt cũ đối với Trình duyệt Chrome trên Windows.

Vui lòng tham khảo bài đăng trên Blog để được thông tin chi tiết hơn về các bản cập nhật cho trải nghiệm Chrome Enterprise trong Admin console.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 49/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 4/9/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech