Cải thiện thiết lập nhiều tên miền trong Admin console

Tháng 12 11, 2020


Tóm tắt:

Google đã cải thiện giao diện khi thiết lập nhiều tên miền qua Admin console. Nhiều tên miền có thể được thiết lập làm miền phụ hoặc bí danh miền và có thể giúp quản lý nhiều đơn vị kinh doanh hoặc thương hiệu, mỗi đơn vị kinh doanh có miền riêng. Với lần ra mắt này, Google đã thiết kế lại giao diện và quy trình thiết lập để giúp xác minh nhiều tên miền dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Ví dụ về giao diện mới

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: quản trị viên sẽ thấy giao diện mới khi đi tới Admin console > Miền và thêm miền / bí danh miền. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thêm nhiều miền hoặc bí danh miền.
  • Người dùng cuối: không có tác động đối với người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 4/12/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech