Cải thiện tìm kiếm trong Gmail trên Android

Tháng 9 25, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể nhanh chóng và dễ dàng lọc email và kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động Android để tìm một email hoặc thông tin cụ thể đang tìm kiếm. Bộ lọc tìm kiếm có thể được sử dụng độc lập hoặc sau khi tìm kiếm, giúp người dùng chọn các tùy chọn từ danh sách thả xuống. Ví dụ: người dùng có thể nhập một truy vấn và thu hẹp thêm kết quả bằng cách chọn các bộ lọc tìm kiếm như từ: tên của đồng nghiệp hoặc khung thời gian cụ thể. Khi tìm kiếm email theo người gửi, người dùng có thể chọn từ danh sách người gửi được đề xuất hoặc tìm kiếm email từ nhiều người gửi.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Khi tìm kiếm trong Gmail trên Android, người dùng có thể sử dụng các bộ lọc tìm kiếm bên dưới hộp tìm kiếm.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/9/2021. Google dự tính việc phát hành sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10/20121.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech