Cải thiện tốc độ tính toán trong Google Sheets

Tháng 6 29, 2024


Tính năng mới:

Gần đây, Google đã công bố những cải tiến mới nhất trong trang tính, bao gồm cả việc tăng gấp đôi tốc độ tính toán trong Google Sheets trên trình duyệt Google Chrome và Microsoft Edge. Bản cập nhật này có thể cải thiện tốc độ của các tác vụ như công thức, bảng tổng hợp, định dạng có điều kiện, v.v., bất kể kích thước tệp.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Cho dù người dùng là chủ doanh nghiệp đang phân tích doanh thu, nhà lãnh đạo tài chính quản lý hàng triệu giá trị hay người quản lý thương hiệu đang xem xét các đơn đặt hàng mới nhất của một dòng sản phẩm thì việc nhận thấy những thay đổi trong dữ liệu được phản ánh nhanh chóng là điều quan trọng. Bản cập nhật này giúp hiện thực hóa điều đó bằng cách cải thiện tốc độ tính toán trong trang tính trên trình duyệt Google Chrome và Microsoft Edge.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Google Sheets.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, người dùng đăng ký Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech