Cải thiện trải nghiệm chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu tham gia trong Google Meet

Tháng 6 09, 2023


Tính năng mới:

Google đã nhận được yêu cầu từ khách hàng về việc cập nhật trải nghiệm cho phép người tham gia Google Meet. Hiện tại, hộp thoại có thể làm gián đoạn quyền truy cập vào các tính năng khác của cuộc họp. Ngoài ra, vì hộp thoại chiếm quá nhiều không gian màn hình nên người dùng có thể cảm thấy áp lực phải nhanh chóng chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu tham gia để loại bỏ cửa sổ thông báo.

Old experience (Knocking Simplification)

Để có trải nghiệm tốt hơn, Google đang chuyển các yêu cầu tham gia sang bảng điều khiển mọi người. Tại đây, người dùng có thể dành thời gian xem xét các yêu cầu tham gia mà không làm gián đoạn trải nghiệm cuộc họp tổng thể và không chặn chức năng của các tính năng khác của cuộc họp.

new experience (Knocking Simplification)

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai (1–3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 7/6/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1–3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 15/6/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech