Cải thiện trải nghiệm đồng bộ hóa giữa Google Calendar và lịch của bên thứ ba

Tháng 6 24, 2024


Tính năng mới:

Google giới thiệu trải nghiệm thông báo qua email được cải tiến dành cho những người đang sử dụng dịch vụ lịch của bên thứ ba—như Outlook—để cộng tác với người dùng Google Calendar. Cụ thể, bản cập nhật này cải thiện độ chính xác của việc đồng bộ hóa sự kiện Google Calendar trên các dịch vụ lịch, đồng thời giúp giảm lượng nhiễu email do thông báo đồng bộ hóa lịch gây ra.

  • Thông báo qua email hoàn toàn nhằm mục đích đồng bộ hóa thông tin giờ đây sẽ được đánh dấu như trong nội dung email và được gửi từ một địa chỉ email riêng biệt có thể nhận dạng được. Nội dung của email bao gồm hướng dẫn dành cho người dùng cuối về cách triển khai bộ lọc hộp thư đến để tránh loại email này làm lộn xộn hộp thư đến của họ.

  • Ở quy mô lớn, quản trị viên hệ thống Outlook có thể sử dụng Powershell của Microsoft để triển khai quy tắc lọc email cho những thư này cho tất cả người dùng.

Khách hàng Google Workspace có thể sử dụng biểu mẫu này để đăng ký bản beta.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Google nhận được phản hồi từ khách hàng rằng trải nghiệm đồng bộ hóa từ Google Calendar sang lịch của bên thứ ba không nhất quán đáng tin cậy, ngoài ra, người dùng thiếu phương thức hiệu quả để lọc các email của lịch làm lộn xộn hộp thư đến. Bản cập nhật này sẽ giúp cải thiện trải nghiệm tổng thể cho người dùng cộng tác với người dùng Google Calendar.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Đăng ký beta hiện khả dụng bằng cách sử dụng biểu mẫu cho đến ngày 10/07/2024. Google sẽ chấp nhận đơn đăng ký beta và đưa khách hàng vào danh sách cho phép trong vài tuần tới.

Mở rộng phụ đề đã dịch:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 21/6/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Tất cả khách hàng Google Workspace đều có thể đăng ký bản beta.

Nguồn: LVtech