Cải thiện trải nghiệm lên lịch cuộc hẹn trên Google Calendar với các tính năng mới

Tháng 1 31, 2024


Tính năng mới:

Năm ngoái, Google đã giới thiệu các tính năng lập lịch cuộc hẹn mới để giúp người dùng đặt thời lượng cuộc họp phù hợp hơn và điều chỉnh chế độ xem lịch cho phù hợp với sở thích. Trong nỗ lực cải thiện hơn nữa trải nghiệm đặt lịch hẹn hiện tại, Google đang thêm các tùy chọn vào:

 • Thêm tối đa 20 người đồng tổ chức vào lịch hẹn trong quá trình thiết lập để người dùng có thể tổ chức cuộc hẹn với những người khác.

 • Tạo lịch hẹn trên lịch phụ. Trước bản cập nhật này, người dùng chỉ có thể tạo lịch hẹn trên lịch chính. Giờ đây, người dùng cũng có thể tạo lịch trình và nhận các sự kiện đã đặt trước trên lịch phụ. Điều này có thể đặc biệt hữu ích khi nhiều người dùng, chẳng hạn như một nhóm, cần truy cập vào cùng một nhóm giờ hành chính. Mọi người có quyền sử dụng lịch phụ đều có thể thay đổi lịch trình và xem các lượt đặt chỗ đến. Lịch hẹn có thể kiểm tra lịch phụ để biết tình trạng rảnh/bận nhưng không thể kiểm tra tình trạng rảnh/bận của tất cả người dùng có quyền truy cập vào lịch phụ.

Create appointment schedules on secondary calendars

 • Mở rộng chức năng ủy quyền truy cập để lên lịch cuộc hẹn. Hiện tại, quyền truy cập ủy quyền cho phép người dùng đồng ý cho người khác, chẳng hạn như trợ lý hành chính, truy cập vào tài khoản Google Workspace của người dùng để gửi thư hoặc quản lý lời mời và sự kiện trên lịch thay. Giờ đây, người có quyền truy cập đại diện có thể chỉnh sửa hoặc xóa lịch hẹn trên lịch chính của người ủy quyền.

 • Chọn “Kiểm tra lịch trống”, cho phép người dùng quyết định xem có muốn kiểm tra lịch trống được thêm vào lịch hẹn hay không. Việc bỏ chọn cài đặt này có nghĩa là ngay cả khi có xung đột trên một trong các lịch, người dùng vẫn có thể đặt lịch vào thời điểm đó. Điều này có thể hữu ích nếu muốn ưu tiên các đăng ký sắp tới hơn các cuộc họp hiện có.

Select “Check calendars for availability”, which enables you to decide whether or not you want to check the availability of calendars added to the appointment schedule.

 

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối:

  • Không thể thêm nhóm hoặc người dùng bên ngoài miền làm người đồng tổ chức.

  • Người đồng tổ chức không thể xem chi tiết lịch hẹn hoặc thực hiện thay đổi. Tuy nhiên, nếu lịch được tạo trên lịch dùng chung thì người đồng tổ chức sẽ có quyền truy cập để xem chi tiết hoặc thực hiện thay đổi.

  • Việc đặt chỗ sẽ hiển thị trên người tổ chức và bất kỳ lịch chính nào của người đồng tổ chức.

  • Tính năng “Kiểm tra lịch trống” sẽ được BẬT theo mặc định và có thể tắt bằng cách bỏ chọn hộp “Kiểm tra lịch trống” trong trình chỉnh sửa lịch hẹn.

   • Lịch của người đồng tổ chức không được tự động kiểm tra tính khả dụng. Người dùng có thể chọn lịch của người đồng tổ chức trong phần "Kiểm tra lịch trống" để xem xét lịch trống của họ (miễn là đã đăng ký lịch đó).

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tạo lịch hẹntùy chỉnh tình trạng rảnh/bận của cuộc hẹn.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 30/1/2024.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 12/2/2024.

Phiên bản phát hành:

Người đồng tổ chức, lịch phụ và ủy quyền truy cập:

 • Khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade và Nonprofits.

Kiểm tra lịch trống:

 • Khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade, tổ chức phi lợi nhuận, người đăng ký Google Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech