Cải thiện trải nghiệm tìm kiếm của Google Chat và Gmail trên web và điện thoại di động

Tháng 10 24, 2022


Tính năng mới:

Để giúp người dùng tìm thấy các đề xuất và kết quả tìm kiếm được tùy chỉnh và chính xác hơn, Google sẽ giới thiệu ba tính năng cải thiện trải nghiệm tìm kiếm của Google Chat và Gmail trên web và thiết bị di động:

  • Đề xuất tìm kiếm: đề xuất truy vấn tìm kiếm dựa trên lịch sử tìm kiếm trước đây trong Chat giờ đây sẽ xuất hiện khi nhập vào thanh tìm kiếm. Điều này sẽ giúp người dùng nhanh chóng nhớ lại các tin nhắn, tệp quan trọng và nhiều hơn thế nữa trên thiết bị di động.

  • Nhãn Gmail: giờ đây, người dùng có thể tìm kiếm thư theo nhãn Gmail cụ thể trong ứng dụng để trả về kết quả chỉ trong nhãn đó. Người dùng cũng có thể sử dụng các chip tìm kiếm trong thanh tìm kiếm của Gmail để tinh chỉnh các tìm kiếm nhãn.

  • Kết quả có liên quan: đối với các truy vấn tìm kiếm trong Gmail không trả về kết quả, các kết quả có liên quan sẽ được hiển thị để cải thiện trải nghiệm tìm kiếm tổng thể.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

Gợi ý tìm kiếm:

  • Tính năng này hiện đã khả dụng trên các thiết bị Android.

  • Việc phát hành tính năng này trên các thiết bị iOS sẽ hoàn tất vào cuối tháng 10.

Nhãn Gmail: 

  • Tính năng này hiện đã khả dụng trên các thiết bị Android và iOS.

Kết quả có liên quan:

  • Tính năng này hiện đã khả dụng trên web.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản Google Workspace cũng như G Suite Basic và Business cũ.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân

Nguồn: LVtech