Cải thiện trung tâm bảo mật

Tháng 12 22, 2018


Google đã thêm các tính năng mới vào trung tâm bảo mật G Suite. Trung tâm bảo mật là một bộ công cụ tập hợp các phân tích bảo mật, thông tin chi tiết có thể hành động và các đề xuất thực tiễn tốt nhất từ Google để quản trị viên bảo vệ tổ chức, dữ liệu và người dùng.

Google đang thực hiện một loạt các cải tiến về hiệu suất và chức năng cho trung tâm bảo mật, nhưng đây là những thay đổi chính cần chú ý:

Tạo bảng điều khiển nhiều thông tin và tập trung hơn với các biểu đồ tùy chỉnh

Giờ đây quản trị viên có thể lưu biểu đồ tùy chỉnh vào bảng điều khiển bảo mật. Điều này có thể giúp tùy chỉnh bảng điều khiển và đảm bảo rằng tập trung vào những tính năng quan trọng. Quản trị viên có thể tạo biểu đồ tùy chỉnh dựa trên bất kỳ truy vấn nhật ký sự kiện nào được thực hiện trong công cụ truy vấn.

Quản trị viên có thể lưu biểu đồ tùy chỉnh để đảm bảo bảng điều khiển bảo mật tập trung vào những mục cần quan tâm

Hiểu rõ hơn về các sự cố của Gmail với nhật ký sự kiện

Google đã thêm các nhật ký sự kiện email mới, hiển thị thông tin xảy ra với email sau khi gửi hoặc nhận. Điều này giúp loại bỏ phỏng đoán khi xử lý các sự cố của Gmail và cho phép quản trị viên hiểu rõ hơn những gì đang xảy ra trong tổ chức.

Các sự kiện mới bao gồm: Mở, Đánh dấu chưa đọc, Trả lời, Tự động chuyển, Chuyển đến Hộp thư đến, Chuyển đến Thùng rác, Di chuyển ra khỏi Thùng rác, Nhấp vào liên kết, Tải xuống tập tin đính kèm và Lưu vào tập tin đính kèm.

Xem chi tiết về các sự kiện sau khi gửi email

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Trung tâm bảo mật G Suite khả dụng đối với phiên bản G Suite EnterpriseEnterprise for Education.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech