Cải tiến bố cục trong Google Meet

Tháng 6 20, 2020


Tóm tắt:

Google đang thực hiện một số thay đổi trong Meet để đảm bảo người dùng có thể thấy rõ hơn đối tượng tham gia và những gì cần thấy trong các cuộc họp. Hy vọng rằng những cải tiến này giúp những thành viên tham gia các cuộc họp từ xa cảm giác như đang họp trực tiếp.

Chế độ xem Xếp kề với bản trình bày

Gần đây Google đã thông báo bố cục xếp kề trong Meet, nơi người dùng có thể thấy tối đa 16 người tham gia khác trong cuộc họp của mình. Google hiện đang cải thiện bố cục đó để cho phép người dùng nhìn thấy những người tham dự khác ngay cả khi một ai đó đang trình bày. Các bài thuyết trình xuất hiện trong một ô lớn, với những người tham gia tích cực nhất ở bên cạnh hoặc bên dưới.

Lưu bố cục yêu thích

Khi người dùng chọn bố cục mới, bố cục này sẽ được lưu tự động là bố cục ưa thích. Điều này có nghĩa là bố cục được chọn sẽ được tự động áp dụng cho các cuộc họp trong tương lai, cho đến khi người dùng chọn một bố cục mới.

Cải thiện giao diện người dùng bổ sung

Google đã thực hiện một số cải tiến nhỏ cho giao diện người dùng cuộc họp để tận dụng tốt hơn không gian trên màn hình.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát dành cho quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: xem Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về các tùy chọn bố cục khác nhau trong Meet.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với  tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech