Cải tiến chế độ chữ nổi trong Google Docs mang lại trải nghiệm phong phú, tương tác nhiều hơn

Tháng 8 05, 2021


Tóm tắt:

Google đã cải thiện cách thông báo các đề xuất ở chế độ chữ nổi trong Google Docs. Thay đổi này giúp người dùng công nghệ hỗ trợ, bao gồm trình đọc màn hình và màn hình chữ nổi có thể làm mới, tương tác với các đề xuất trong tài liệu dễ dàng hơn.

Giờ đây, người dùng sẽ thấy thông tin đề xuất chi tiết cùng dòng với phần còn lại của văn bản - điều này bao gồm việc đề xuất là chèn hay xóa và người đề xuất.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định và người dùng có thể bật tính năng này bằng cách chọn Công cụ> Cài đặt trợ năng> Bật tính năng hỗ trợ chữ nổi. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng màn hình chữ nổi với trình chỉnh sửa tài liệu.

Thông tin chi tiết:

Người dùng nên đảm bảo cập nhật phiên bản mới nhất của công nghệ và trình duyệt hỗ trợ để được sử dụng đầy đủ từ những cải tiến này.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/07/2021.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/08/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Frontline, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Nonprofits, Cloud Identity Free, Cloud Identity Premium.

Nguồn: LVtech